กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อาคารเรียนรวมชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงหม่ 50200

โทรศัพท์: 053-894201

 

 


 

 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org