หน้าแรก กสพท./สสส.

กำหนดการประชุม

รายงานกำกับทิศ 52

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน

รายงานการประชุม กับเครือข่าย52

รายงานการประชุม คณะทำงาน52

แบบฟอร์มรายงานและการเงิน

ดาวน์โหลด หนังสือและคู่มือ

การประเมินผล

รายงานการประชุมคณะทำงาน 2552

 
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 11/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 ณ สำนักงานแผนงานฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 10/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานแผนงานฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 9/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานแผนงานฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่าง-รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักงานแผนงานฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่าง-รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 7/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานแผนงานฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่าง-รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานแผนงานฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่าง-รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานแผนงานฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 24 มีนาคม 2552 ณ ชมรมศิลปะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 2 มีนาคม 2552 ณ ชมรมศิลปะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ชมรมศิลปะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2552 โครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 13 มกราคม 2552 ณ ชมรมศิลปะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

Copyright ©2005 http://www.cotmes.org